Archives

Câu chuyện đổi đời của Hot Boy Hoàng Thịnh

Dưới đây là những chia sẽ của Hoàng Thịnh và những hình ảnh của cậu Hot Boy này cung cấp cho Thẩm Mỹ Đại Hàn. “ Thực sự mà nói, đến bây giờ có nhiều người mới gặp mình, nếu như mình không nói là mình sửa mũi thì chắc cũng không ai biết.  Mũi mình...

Leave your thoughts Tháng Bảy 19, 2018 5:48 chiều
Xem Thêm